Urząd ds. zdrowia
Frankfurtu nad Menem informuje:

Informacje dla rodziców

(stan na 8.08.2020 r.)

 

COVID-19

w trybie normalnej pracy szkół
i przedszkoli w warunkach pandemii

__________________________________________________________________________________

 

Drodzy Rodzice, drogie Rodziny,

po trudnej wiośnie i – miejmy nadzieję – spokojnych wakacjach zaczyna się właśnie tryb normalnej pracy wszystkich przedszkoli i szkół w warunkach pandemii. Nasze szkoły podstawowe już od czerwca stopniowo wchodziły w fazę rozruchową, a przedszkola rozpoczęły nowy rok przedszkolny 1 sierpnia. Nasze placówki oświatowe intensywnie przygotowywały się na okres po zakończeniu wakacji. Jeżeli rozwój pandemii na to pozwoli, Państwa dzieci będą znów regularnie uczęszczać do przedszkoli i szkół.

We współpracy z landem Hesja miasto Frankfurt wykorzystało ostatnie tygodnie, aby w tym nietypowym czasie zapewnić Państwu oraz dzieciom jak najlepsze i jak najbezpieczniejsze warunki w przedszkolach i szkołach i przygotować wszystko tak, aby nie musieli się Państwo obawiać oraz aby wszystkie procedury i kompetencje były jasne.

W tej broszurze informacyjnej znajdą Państwo najważniejsze zasady i ogólne warunki w przypadku infekcji. W związku z tym szczególnie ważne jest, aby zwrócili Państwo uwagę na informacje dotyczące powrotu z obszarów ryzyka.

Ponadto broszura zawiera linki do najnowszych postanowień dotyczących wjazdu w przypadku podróży powrotnej, jak również aktualnych obszarów ryzyka.

Wszystkie środki ostrożności mają za zadanie chronić zdrowie dzieci i dorosłych w przedszkolach i szkołach. W razie wątpliwości lub pytań zachęcamy do kontaktu z lokalną placówką lub lekarzem rodzinnym.

W nadchodzących tygodniach będziemy również kontynuować współpracę nad tym, aby zapewnić opiekę zdrowotną wszystkim dzieciom i dorosłym w naszych frankfurckich placówkach oświatowych. Mogą Państwo być spokojni, że wraz ze wszystkimi właściwymi urzędami jesteśmy przygotowani na to, aby przywrócić codzienny tryb życia Państwa i Państwa dzieci – o ile pozwoli na to rozwój pandemii.

Dziękujemy za Państwa ogromne zaangażowanie i wyrozumiałość w minionych miesiącach i życzymy Państwu i Państwa dzieciom bezpiecznego, pomyślnego powrotu do przedszkola i szkoły.

 

       
 

Sylvia Weber

kierowniczka ds. integracji i kształcenia
Frankfurtu nad Menem

 
 

Stefan Majer

kierownik ds. kadr
i zdrowia
Frankfurtu nad Menem

 

 

 

 

 

Postępowanie w razie zachorowania osoby związanej z placówką

Informacje o osobach z pozytywnym wynikiem na COVID-19 zostaną zgłoszone przez laboratorium do właściwego urzędu ds. zdrowia zgodnie z miejscem zamieszkania.

Urząd ds. zdrowia ustala i nawiązuje kontakt z osobą z pozytywnym wynikiem testu, a także z osobami, z którymi miała kontakt i które również mogą być zarażone, udziela porad osobom zainteresowanym oraz dysponuje niezbędnymi środkami. Osoba jest również pytana o to, czy w okresie, w którym podejrzewa się u niej zakażenie, przebywała w placówce (szkole, przedszkolu).

Jeżeli tak, wówczas urząd ds. zdrowia nawiązuje kontakt z dyrekcją danej szkoły lub przedszkola. W niektórych przypadkach może to mieć miejsce również wieczorem lub w weekend.

Środki podejmowane przez urząd ds. zdrowia w razie zakażenia lub podejrzenia zakażenia COVID-19 w szkole/przedszkolu mogą obejmować w zależności od przypadku:

 • ustalenie kontaktu,
 • obowiązek kwarantanny dla pojedynczych osób,
 • testy,
 • inspekcje sanitarne,
 • przerwanie zajęć stacjonarnych/całodziennej pomocy młodzieży lub opieki (nie oznacza to jednak kwarantanny dla wszystkich).

Jeżeli w przeprowadzonych w placówce testach przesiewowych (np. całej klasy, grupy lub całej placówki) nie zostaną wykryte żadne kolejne przypadki, dyrekcja szkoły lub przedszkola zostanie o tym powiadomiona.

Szczegóły negatywnych wyników testów przesiewowych, przeprowadzonych np. w szkole, nie mogą zostać ujawnione poszczególnym osobom.

Z reguły informacje o zastosowanych środkach są przekazywane do dyrekcji szkoły, a przez nie do podmiotów oferujących całodzienną opiekę lub pomoc młodzieży oraz do społeczności szkoły lub przez podmioty zarządzające placówkami całodziennej opieki nad dziećmi do dyrekcji placówek i rodziców dzieci przedszkolnych.

Niemcy dysponują jedną z najwydajniejszych na świecie publicznych służb zdrowia.

Urząd ds. zdrowia we Frankfurcie opiera się na wieloletnim doświadczeniu z zakresu zarządzania wybuchami epidemii w placówkach.

Priorytetem jest zawsze kontrola zakażeń oraz przerywanie łańcuchów zakażeń. Inne potrzeby mogą zostać w tym przypadku uwzględnione przez urząd ds. zdrowia dopiero w drugiej kolejności.

 

Osoby powracające z podróży (stan na 8.08.2020 r.)

Zasady obowiązujące osoby powracające z zagranicy:

 • Każda osoba przyjeżdżająca z zagranicy (oprócz obszarów ryzyka) do Niemiec, może w ciągu 72 godzin poddać się bezpłatnemu testowi na koronawirusa. Przyjeżdżający z obszarów ryzyka mają obowiązek poddania się testowi.
 • Przybywający z obszarów ryzyka, którzy wypełnili i złożyli formularz lokalizacji podróżnych, nie muszą zawiadamiać właściwego urzędu ds. zdrowia o swoim przyjeździe. Przybywający z obszarów ryzyka, którzy nie wypełnili formularza lokalizacji podróżnych, muszą niezwłocznie zgłosić swój przyjazd do urzędu ds. zdrowia właściwego dla swojego miejsca zamieszkania.
 • Lista krajów ryzyka jest aktualizowana przez Instytut Roberta Kocha i jest dostępna pod adresem www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html (w j. ang. i niem.).

Aktualne informacje na ten temat można znaleźć na stronie miasta Frankfurt nad Menem pod adresem: www.frankfurt.de/coronavirus-fragen-und-antworten (w j. ang. i niem.).

 

Zalecenia ogólne i higieniczne

Instytut Roberta Kocha, kraje związkowe oraz organy ds. zdrowia publicznego wydają wiążące wytyczne lub zalecenia dotyczące zapobiegania infekcji.

W trybie normalnej pracy nie zawsze będzie można zachować minimalny dystans w placówkach, tym niemniej należy zachowywać wszystkie ogólne zasady higieny, jeżeli tylko jest to możliwe.

Podstawowe zalecenia urzędu ds. zdrowia:

 • przestrzeganie zasady dystansu społecznego (>1,5 m), jeżeli to tylko możliwe,
 • noszenie maseczki/zasłanianie usta i nosa, jeżeli nie ma możliwości ciągłego przestrzegania zasady dystansu społecznego (nie dotyczy dzieci poniżej szóstego roku życia),
 • częste wietrzenie pomieszczeń,
 • dbałość o higienę rąk,
 • o ile to możliwe: ograniczenie kontaktów – zmniejszenie liczebności grup i stały skład grup.

 

Katar i inne objawy u dzieci/młodzieży

Jeszcze z czasów sprzed pandemii znana jest następująca sytuacja: z powodu niejasnych dolegliwości, np. kaszlu czy kataru, dziecko jest odsyłane do domu. Rodzice oceniają sytuację inaczej i znów wysyłają lub przyprowadzają dziecko do szkoły/przedszkola.

Powstaje ryzyko, że podczas pandemii dzieci ze zwykłym katarem nie będą uczęszczać do szkoły/przedszkola. Tak nie powinno się dziać.

Zasada jest następująca: „chore” dzieci (i dorośli) powinni zostać w domu. W razie niepewności co do tego, czy ktoś jest „chory”, przed podjęciem decyzji zalecamy zasięgnięcie indywidualnej opinii pediatry lub lekarza rodzinnego.

Stosunki pomiędzy szkołą/przedszkolem a rodzicami powinny zawsze opierać się na zaufaniu jako najlepszym fundamencie, również w kwestiach związanych z bieżącą sytuacją. Na ogół nie jest wymagane żadne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dzieci i młodzieży. Może ono okazać się konieczne jedynie w pojedynczych przypadkach.

 

                                          

 

Wydawca: Gesundheitsamt (Urząd ds. Zdrowia) | Frankfurt nad Menem

Breite Gasse 28 | 60313 Frankfurt am Main

Zdjęcie na stronie tytułowej: © hedgehog94 – stock.adobe.com

© 2020 Miasto Frankfurt nad Menem, wszelkie prawa zastrzeżone